پیشرفت

 

let us never rest

 

till our good is better

 

and our better is the best

 

به ما هرگز اجازه استراحت نده

 

 تا خوب ما بهتر

 

و بهتر ما بهترین شود

 

/ 0 نظر / 3 بازدید